Voorwaarden

Welkom bij Station Racour    

Dienstregeling: Huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden van de trein- en vakantiewoningen.

 • De stationsbewoners Jo en Hilde heten je van harte welkom op de site van het voormalig treinstation van Racour. Wij hopen dat je hier een fantastische vakantie beleeft.
 • Om het trein- en goederenverkeer en je verblijf vlot en optimaal te laten verlopen vragen wij vriendelijk om rekening te houden met de dienstregeling van Station Racour.
 • Station Racour is een eigenhandig project van ons dat wij met veel energie, passie en liefde hebben opgebouwd. Wij verwachten dan ook dat je samen met alle andere passanten als goede en respectvolle huisvaders zorg zal dragen voor de vakantiewoningen en de site van Station Racour zodat iedereen zijn vakantie hier optimaal kan beleven.

Station Racour is een gezinsvriendelijke site met vakantiewoningen, voor een gezellig samenzijn en een unieke belevenis met vrienden en/of familie. Wij hechten heel veel belang aan de rust aan en rond het station. Gelieve dan ook geen luidruchtige feestje of fuif te houden, daar is onze site niet voor geschikt. Gelieve hiermee rekening te houden bij het boeken. Wij vragen respect op te brengen voor de andere gasten, de buurt en de buren (en niemand te storen met overdreven lawaai….en zoals in de gewone wereld is het ook hier vanaf 22u aangenaam stil) en één ieders privacy te respecteren.

Het is niet toegestaan om versterkte muziek buiten af te spelen.

 • Inchecken kan vanaf 16u of later. Gelieve ongeveer uur van aankomst door te mailen, bellen of sms’en.
 • Uitchecken is voor 11u.
 • De vakantiewoningen worden je aangeboden in zuivere staat en wij verwachten ze zo ook terug aan te treffen na je verblijf. Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is, geef ons dan direct een seintje.

De eindschoonmaak zit vervat in de huurprijs. We vragen wel het afval weg te brengen (zie verder) en de vakantiewoning netjes achter te laten en alles terug op zijn plaats te plaatsen …….principe van een goede huisvader zeg maar.

 • Gelieve bij het uitchecken:
  • het bedlinnen af te halen en daarna op het bed te leggen (matrasbeschermer blijft liggen) en de gebruikte handdoeken te verzamelen
  • alle vuilnisbakken leeg te maken en het vuilnis te sorteren (zie verder)
  • alle meubilair en huishoudraad terug te plaatsen op zijn plaats
  • verwarming of koeling uit te schakelen
  • sleutel terug aan ons te bezorgen
 • Station Racour sorteert zorgvuldig vuilnis. Het perron met de verschillende vuilniscontainers is aan de fietsenstalling. Gelieve daar vuilnis correct te sorteren tijdens je verblijf en bij vertrek.
  • PMD: plastiek, flessen en metalen verpakkingen en drankkartons: in de blauwe container
  • GFT: groenten, fruit en tuinafval : in de groene container
  • Glas: wit en gekleurd glas staan apart in het houten rek in de zwarte bakken
  • Papier: in de kartonnen dozen in het houten rek
  • Restafval: restafval in de grote container, steeds in een grijze gesloten zak
 • Het water- en elektriciteitsverbruik zijn in de huurprijs inbegrepen, voor zover dit over een normaal gebruik gaat.
 • Er is internet aanwezig voor normaal gebruik, het gebruik van het internet tijdens je verblijf is volledig op eigen verantwoordelijkheid. Al het internet verkeer wordt geregistreerd door ons IP adres, illegaal downloaden is niet toegestaan.
 • De keuken is uitgerust met moderne en hedendaagse toestellen. Gelieve deze steeds zuiver te maken na gebruik. Het keukengerei dient netjes te worden teruggeplaatst na elk gebruik.
 • Er staat een bbq ter beschikking van de gasten. Gasten kunnen deze gratis gebruiken. Voorwaarde is wel om de bbq en de rooster, de kuip, … weer helemaal zuiver te maken (poetsgrief ligt bij de bbq).
 • Als er in de moestuin van het station te veel groenten zijn delen wij deze graag met onze gasten…..want hmmmmm, ze zijn super lekker. Gelieve zelf echter geen groenten te oogsten maar vraag het even aan ons.
 • Onze tuin en spoorweg is er speciaal voor jullie en de spelende kinderen. Respecteer wel tijdens het spel de privacy van andere gasten. Spelen onder de treinen of tussen de treinen is niet toegelaten (wegens kabels en  nutsleidingen). Gelieve geen spoorwegkeien in het gras te gooien (onze grasmachine vindt dat niet leuk).
 • Bezoekers tijdens je verblijf zijn welkom maar dienen zich bij voorbaat aan te melden. Let wel het maximum aantal toegelaten personen voor een treinvakantiewoning of vakantiewoning is 10 personen (dit op brandweeradvies). Gelieve geen stoelen van in de vakantiewoningen in de tuin te plaatsen …..indien nodig kan je steeds tuinstoelen bijkrijgen.
 • Het is niet toegestaan om de vakantiewoning onder te verhuren of met meer personen te verblijven dan is afgesproken bij de boeking.
 • Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van begeleidingsdieren voor mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking. Dit moet je wel vooraf aan ons melden.
 • Als eigenaar kunnen wij op ieder ogenblik de vakantiewoningen betreden om nazicht te doen van de binneninstallaties, verwarming, onderhoud, …….. en dit zonder de toestemming van de huurder. Wij zijn als eigenaar gehouden de privacy van de huurder te respecteren.
 • Wij houden van correcte afspraken, staan open voor suggesties en zijn steeds bereid om een constructieve oplossing te zoeken ……. Maar bij nalatigheden, vernielingen of sleutelverlies wordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de huurder. In worst case zijn wij als eigenaars gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer een gast of de gasten duidelijk overlast bezorgen, zich onverdraagzaam opstellen of de dienstregeling en een goed nabuurschap niet naleven en dit zonder de terugbetaling van de betaalde huurprijs.

STATIONSFIETSEN: gebruik, afspraken en verantwoordelijkheid

 • Station Racour biedt aan zijn gasten een hele ‘vloot’ unieke stationsfietsen voor groot en klein aan. Deze fietsen staan gratis ter beschikking aan iedereen die bij Station Racour logeert. Het concept van deze stationsfietsen werd met veel zorg uitgewerkt samen met de sociale onderneming vzw Velo uit Leuven. Wij zijn heel blij jullie dit fietsmateriaal ter beschikking te kunnen stellen. Wij verwachten wel dat onze gasten het met uiterste zorg en respect gebruiken zodat iedereen er nog jaren kan van genieten.
 • Indien gasten wensen gebruik te maken van de stationsfietsen dient men voor akkoord de dienstregeling omtrent te stationsfietsen te ondertekenen bij het inchecken.
 • In onderling overleg met andere gasten worden de nodige afspraken gemaakt tussen de gasten zodat iedereen kan genieten van het rollend materiaal. Vooraf reserveren van het fietsmateriaal is niet mogelijk.
 • De gebruiker zal het fietsmateriaal als een “kei-goede huisvader” hanteren en beheren. De gebruiker erkent de fiets(en) in goede staat ontvangen te hebben en ze in dezelfde goede staat terug binnen te brengen. Na het gebruik dient de gebruiker de fiets terug op stal te zetten en indien nodig zuiver te maken (poetsmateriaal is voorhanden). De gebruiker is aansprakelijk voor elke schade (uitgezonderd gebruiksslijtage) en/of verlies van de fiets en het bijbehorend materiaal zoals sloten, kinderstoeltjes, aanhangfiets, fietskar  ….
 • Wij adviseren om bij regenweer beter geen gebruik te maken van de fietsen evenals niet over onverharde wegen of door modderige paden te fietsen. Indien door omstandigheden de fietsen toch erg vervuild zijn vragen wij uitdrukkelijk dat iedereen zelf het door hem gebruikte materiaal weer mooi reinigt.
 • Voor alle fietsen en rollend materiaal zijn er degelijke beugelsloten en verankeringskabels voorzien. Wanneer de gebruiker de fietsen onbewaakt achterlaat, zal de gebruiker steeds de fiets degelijk vastleggen met de beugelsloten teneinde diefstal te voorkomenKosten ten gevolge van onvoldoende beheerd achterlaten of foutief stallen zijn voor rekening van de gebruiker.
 • De gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor het verlies, diefstal en schade van de fietsen en het bijhorend materiaal.
 • In geval van verlies, diefstal en schade van eender welke omvang, of door eender welke reden (uitgezonderd gebruiksslijtage), verbindt de gebruiker zich er toe de opgelopen schade te vergoeden. Hiervoor ontvangt de gebruiker binnen de 14 dagen na de vaststelling een kopie van de factuur van vzw Velo die de schade of het verlies zal herstellen. Indien het verlies of de schade werd veroorzaakt door een derde is de gebruiker gerechtigd deze schade terug te vorderen van deze derde.
 • Bij diefstal of ongeval moet de gebruiker onmiddellijk aangifte doen bij de politie. De gebruiker bezorgt een kopie van de politie vaststelling aan Station Racour.
 • Indien wij merken dat het fietsmateriaal niet respectvol en zorgzaam wordt gebruikt is Station Racour er toe gemachtigd u het gebruik te ontzeggen.
 • Station Racour is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen bij gebruik van het fietsmateriaal

REGISTRATIE EN CONTROLE REIZIGERS (Koninklijk besluit dd 18 mei 2007)

 • Verblijfsregister: elke reiziger dient zich te registeren aan de hand van zijn identificatiegegevens :
  • naam en voornaam;
  • geboorteplaats en geboortedatum;
  • de nationaliteit;
  • het nummer van het voorgelegde identiteitsdocument of eventueel vervangend document
  • naam en voornaam van minderjarige kinderen
  • Indien gasten wensen gebruik te maken van de vloot stationsfietsen dient men voor akkoord de dienstregeling omtrent te stationsfietsen te ondertekenen

Gelieve deze gegevens in te vullen bij uw aankomst op het blad voor het verblijfsregister

BRANDVEILIGHEID EN NOODPROCEDURES.

 • In elke vakantiewoning bevindt zich een grondplan en verdiepingsplan van de woning bij de inkom van de vakantiewoning met indicatie van de vluchtwegen, noodverlichting, branddetectie en de brandblussers.
 • De positie van de nooduitgangen en brandblusapparaten worden eerst nagezien alvorens de woning in gebruik te nemen.
 • De huurder zorgt ervoor dat de medebewoners op de hoogte worden gesteld van de noodprocedures ingeval van brand of calamiteit.
 • De trappen, gangen en deuren moet men vrijhouden om zo een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maken. Binnendeuren die naar een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.
 • In het gebouw mag men niet roken. Wordt er buiten toch gerookt, zorg er dan voor dat de peuken in de asbak terecht komen.
 • Eigen elektrische apparaten moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.
 • In het gebouw is geen vast telefoontoestel aanwezig. Het is dus aangewezen dat men een GSM bijheeft.
 • Het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk of kampvuur rond de woning is ten strengste verboden.
 • Kaarsen, theelichtjes, ….. ontsteken in de treinvakantiewoning of de vakantiewoning is niet toegelaten.

RESERVATIE, BETALING HUURPRIJS, VERPLAATSING EN ANNULERING RESERVATIE

 • Bij reservatie wordt er gevraagd een voorschot te betalen via bankoverschrijving. Na betaling van het voorschot zal de huurder een bevestigingsmail ontvangen van de reservatie. Een reservatie is pas definitief na ontvangst van deze bevestigingsmail.
 • In de huurprijs zitten bedlinnen, badlinnen en opkuis vervat. Indien u zelf wenst te zorgen voor het bedlinnen, badlinnen en de opkuis is dit mogelijk en is er een korting van 10% op de huurprijs.
 • De huurder wordt verzocht de volledige huurprijs bij voorbaat te betalen via bankoverschrijving of te voldoen bij in het inhuizen.
 • Bij het verplaatsen van een reservatie wordt steeds een administratieve kost van 25 euro aangerekend.
 • Bij annulering van een reservatie (ook bij overmacht, pandemie,…..) of niet komen opdagen door de huurder worden volgende kosten aan de huurder aangerekend
  • –vanaf definitieve reservatie (na betaling van het voorschot) wordt steeds een administratieve kost van 25 euro aangerekend.
  • –bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst wordt 50% van de arrangementsprijs aan de reiziger aangerekend.
  • –bij annulering vanaf de 2de dag voor aankomst wordt de totale arrangementsprijs aangerekend.
 • Station Racour kan bevestigde reservaties annuleren mits terugbetaling van het volledige voorschot en/of huurprijs. Nooit zal Station Racour verantwoordelijk kunnen gesteld worden tot het betalen van een schadevergoeding.

INFORMATIE EN ADRESGEGEVENS VAN VERANTWOORDELIJKEN

 • Verantwoordelijk  en Contactpersoon voor de uitbating :
Jo Uytterhoeven                                               
Racouhalte 1                                                                            
3400 Landen     019/65 57 32       0473/ 870 773
 • Toerisme Vlaanderen is de bevoegde instantie die ons de vergunning voor het uitbaten van de vakantiewoningen heeft toegekend en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van een vakantiewoning en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij de geschillen waar u als toerist een klacht kan indienen.